Op deze speciale pagina voor veteranen in detentie staat een formulier waarmee u contact kunt opnemen met het Veteranenloket.

U kunt aangeven of er via uw DJI-casemanager contact opgenomen kan worden of dat u liever na uw detentie contact hebt.

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijgt u via het Veteranenloket van het Nederlandse Veteraneninstituut. Het doel van de zorgverlening van het Veteranenloket is om veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers, met een dienst gerelateerde aandoening, te begeleiden naar een zo goed en zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving.

Op deze speciale pagina voor veteranen in detentie staat een formulier waarmee u contact kunt opnemen met het Veteranenloket.

U kunt aangeven of er via uw DJI-casemanager contact opgenomen kan worden of dat u liever na uw detentie contact hebt.

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijgt u via het Veteranenloket van het Nederlandse Veteraneninstituut. Het doel van de zorgverlening van het Veteranenloket is om veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers, met een dienst gerelateerde aandoening, te begeleiden naar een zo goed en zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving.

Een ervaringsverhaal

“Ondanks alles ben ik blij dat ik Genist ben. Dit is thuis. Hier is het veilig”

Naam: Edwin Zegel (Ed)
Leeftijd: 45
Functie: Technisch Specialist, Genie
Missies: 1993 Bosnië, 1995
UNPROFOR, 1997 SFOR 2, 1999
KFOR1 2000 Macedonië

Edwin Zegel kwam in 1994 terug van zijn uitzending naar Bosnië met een heel kort lontje. ‘Ach dat is nou eenmaal Ed’, reageerden zijn collega’s. Wanneer hij 18 jaar later als politieman in een levensgevaarlijk situatie terechtkomt, knakt hij. Therapie en deelname aan de Invictus Games (2017) duwen hem weer de goede richting uit. Samen met zijn buddyhond Winke heeft hij nu een dagbestedingsplek bij het Geniemuseum in Vught.

“De genie-jongens zijn aparte types. Vooral de Technisch Specialisten. We zijn boefjes. Direct. En misschien wat lomp. Het is bij ons ‘1,2, handjes aan, en beginnen.’ We zijn bruggenbouwers. En juist die mentaliteit heeft mij altijd staande gehouden.”

Lees Ed’s verhaal

Lees Ed’s verhaal

Tegendraads

“Het was goed mis met mij. In 1993 zat ik met het Transportbataljon in Busovaca. Daar zag ik wat mensen elkaar aan kunnen doen. Verschrikkelijk. Zoals een moeder die haar baby de vrachtwagen in wilde gooien; ‘neem maar mee terug naar Nederland, dan krijgt het een beter leven’. Ik heb daar de meest afschuwelijke dingen gezien. Tegendraads en met een heel kort lontje kwam ik terug. Daarna heb ik nog drie uitzendingen gedraaid, allemaal op de Balkan. Ik was verslaafd aan de adrenaline.”

Licht uit

“Omdat ik vond dat onze maatschappij naar de klote ging, nam ik in 2000 een baan bij de politie. Als politieman ben ik met bierflesjes bekogeld, heb moeten knokken voor mijn leven met een agressieve verslaafde en ben van mijn motor gereden. Ik deed de noodhulp en ging af op 112-meldingen: dodelijke verkeersongelukken, verhanging, etc. Bij een controle in 2012 reed een vluchtende automobilist mij met de motor onderuit. Ik heb nog heel wat kogels op hem afgevuurd. Op gegeven moment lag ik op mijn rug en dacht dat ik dood zou gaan. Toen ging het licht uit.”

Therapie

“Ik werd daarna heel agressief, en was eigenlijk zelf zo’n monster geworden als waar ik altijd tegen had gestreden. Uiteindelijk strandde ook mijn huwelijk. Ik ging in therapie bij Centrum ‘45 waar ik de jongens tegenkwam waarmee ik in Kosovo had gezeten. Die groepstherapie was niks voor mij. En mijn nachtmerries gingen er niet mee weg. Ik wilde leren leven met mijn PTSS in plaats van er tegen te blijven vechten. Bovendien mocht Winke niet mee. De therapie die mij echt heeft geholpen was bij Balans & Impuls in Den Haag. Hier kreeg ik pas het gevoel dat ik geen nummer was en ik heb er geleerd te leven met mijn PTSS. Winke mocht altijd mee.”

Invictus Games

“Door Winke ben ik ook goed bevriend geraakt met dutchbatter Robert. Hij heeft mij aan het sporten gekregen. Ik werd er rustig van, en kon mijn stress beter reguleren. Vorig jaar mocht ik mee naar de Invictus Games in Toronto, o.a. voor de onderdelen discuswerpen en kogelstoten. Die staan voor mij symbool voor ‘de ellende van u afgooien’.”

Thuis

“Terug uit Canada ben ik via een oud-adjudant hier bij het Geniemuseum terecht gekomen. Het Regiment Genietroepen wil zorgen voor ons, gewonde veteranen en vindt ook dat we best nog wat voor ze kunnen betekenen. Mijn dagbesteding is voor een of twee dagen per week. Dat is nog wat zwaar maar ik ben ze er heel dankbaar voor. Het gaat nu goed met me. En ik ben ondanks alles blij dat ik Genist ben. Dit is thuis. Hier is het veilig.”

Zorgverlening

Een militaire uitzending doet altijd iets met veteranen. Voor de één is het een verrijking, voor de ander betekent het een worsteling om de ervaringen te verwerken. Zelfs jaren later kan een missie nog ingrijpend zijn. Soms ontstaan daardoor psychische klachten.

Zorgverlening

Een militaire uitzending doet altijd iets met veteranen. Voor de één is het een verrijking, voor de ander betekent het een worsteling om de ervaringen te verwerken. Zelfs jaren later kan een missie nog ingrijpend zijn. Soms ontstaan daardoor psychische klachten.

Aanspreekpunt

Wanneer u zich tijdens detentie aanmeldt bij het Veteranenloket zal een zorgcoördinator een gesprek met u regelen via uw casemanager. De zorgcoördinator inventariseert uw hulpvragen en bemiddelt en verwijst u naar deskundige hulpverleners. U kunt er ook voor kiezen het gesprek na detentie te doen.

De zorgcoördinator blijft uw vaste aanspreekpunt van het Veteranenloket. Of het nu gaat om hulp voor psychische klachten of over behoefte aan hulp bij het vinden van werk en inkomen: u kunt met alle vragen bij de zorgcoördinator terecht in overleg met uw DJI-casemanager. Na detentie begeleidt en coördineert de zorgcoördinator het hele traject.

Landelijk Zorgsysteem Veteranen

Zijn uw klachten psychisch van aard dan is het van belang dat u zo snel mogelijk de juiste behandeling krijgt om uw klachten op te heffen. De hulpverlening kan starten met een hulpverlener van het DJI. Maar indien uw klachten te maken hebben met uw uitzending of dienstgerelateerd zijn, kan veteranenzorg worden geboden door het Landelijk Zorgsysteem Veteranen. In dat geval zal de zorgcoördinator u adviseren gebruik te maken van de behandelmogelijkheden die het LZV ter beschikking heeft. De zorgcoördinator zal u dan in contact brengen met het LZV.

Het LZV biedt veteranenzorg met een keten van twaalf instellingen en een centrale coördinatie in Doorn. De veteranenzorg kan laagdrempelig zijn zoals een adviesgesprek, begeleiding door maatschappelijk werk of juist gespecialiseerd met behandeling van PTSS. De zorgcoördinator weet hoe het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen is georganiseerd en kan u, in samenwerking met maatschappelijk werk, ondersteuning bieden op velerlei terrein.

ABP-BRD

Naast zorg en begeleiding biedt het Veteranenloket ook materiële hulp. De uitvoering hiervan is in de handen van ABP-BRD. Zijn uw klachten een gevolg van buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden tijdens de militaire dienst? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor materiële compensatie. Het ABP verzorgt voor veteranen uitkeringen en pensioenen en geeft daarnaast hulp op andere gebieden zoals geneeskundige verstrekkingen, voorzieningen, re-integratiebegeleiding en als het nodig is ook schuldhulpverlening.

Re-integratie op de arbeidsmarkt

Begeleiding

Was u voor uw detentie werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan is het van belang om na uw vrijlating zo snel mogelijk weer betaald werk te hebben. UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen), de gemeente of uw laatste werkgever kunnen vaak behulpzaam zijn bij re-integratie. Is die mogelijkheid niet aanwezig? Als u een dienst gerelateerde aandoening heeft, kan de zorgcoördinator u hulp bieden bij uw re-integratie. Daarvoor werkt het Veteranenloket nauw samen met een re-integratiebedrijf.

Coach

Na uw detentie bespreekt u met een coach van het re-integratiebedrijf uw situatie, uw loopbaan, de mogelijkheden en uw verwachtingen ten aanzien van een baan. De coach stelt samen met u een begeleidingstraject vast dat bij uw persoonlijke wensen aansluit en dat u helpt een nieuwe baan te vinden. Onderdeel van zo’n re-integratietraject kan ook omscholing of bijscholing zijn.

De coach werkt samen met uw zorgcoordinator, die op de hoogte is van het Militair Invaliditeitspensioen en de Voorzieningenregeling. Daarnaast heeft de zorgcoördinator een goede kennis van de organisatie van de sociale zekerheid in Nederland, zoals de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) die door UWV wordt uitgevoerd en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die de gemeenten uitvoeren.

Contact
formulier

Neem contact op met het Veteranenloket.

U kunt aangeven of er via uw DJI-casemanager contact opgenomen kan worden of dat u liever na uw detentie contact hebt. Velden met * zijn verplicht.

Veteranenloket

    Contact
    formulier

    Neem contact op met het Veteranenloket.

    U kunt aangeven of er via uw DJI-casemanager contact opgenomen kan worden of dat u liever na uw detentie contact hebt.

    Veteranenloket